Nils Jonsson samt söner

Jag fick i höstas ett mejl från en ättling till Nils Jonsson. Där stod att Nils Jonsson inte bara hade sönerna Hugo och Eufraim, vilka bägge blev knivsmeder, utan att det fanns en till. Nämligen mejlskrivarens farfar: Nils Jonsson.

Det var inte helt ovanligt  förr i tiden att den förstfödde sonen fick samma namn som fadern. Det finns fler exempel på det i knivsmedssläkterna.

Så här ska det vara med knivsmederna i familjen Jonsson och med benäget bistånd finns här nu också bilder på knivar från var och en av dem.

Nils Jonsson (1842-1919)
Verksamhetsperiod: 1869-1919
Nils Jonsson – den äldre – född i Stora Mellösa utanför Örebro anlände som 15-åring till Eskilstuna där han kom i lära hos Olof Fredrik Svalling. Nils blev senare gesäll hos Emanuel Svalling. År 1869 var han färdigutbildad knivsmed och öppnade en egen verkstad. Nils skulle få tre söner som alla blev skickliga knivsmeder. Se stämpel nedan.

Nils Jonsson (1879-1954)
Nils Jonsson – den yngre – som blev upplärd knivsmed hos sin far utbildade sig även till instrumentmakare hos Stilles i Stockholm, där han tillverkade medicinska instrument samt rakknivar. Nu vet vi att Nils även tillverkade samt stämplade knivar i egen regi. Nils Jonsson, den yngre, finns ej med i den annars så förträffliga boken Knivar från Eskilstuna. Se stämpel nedan.

Karl Efraim Jonsson (1881-1949)
Verksamhetsperiod: omkring 1909-1949
Karl Efraim stämplade sina knivar med en vacker bågstämpel: K. E. JONSSON över ESKILSTUNA.

Hugo Jonssons (1892 – 1960)
Verksamhetsperiod: 1917-1960
Hugo hade ofta ESKILSTUNA i bågstämpel över HUGO.

 

image image

image

Nils Jonsson (1842-1919)

image

image

Nils Jonsson (1879-1954)

image

image