Bernhard Beskows adresskalender för år 1877

Att tillverka knifvar var enligt Bernhard Beskow en vanlig syssla i Eskilstuna år 1877.
Ahlin, Gustaf, tillverkar knifvar
Berg, G. J., tillverkar knifvar
Björk, J. E. , tillverkar knifvar
Dahlberg, C. W. , tillverkar knifvar
Eilitz, J. A. ,tillverkar knifvar
Engqvist. M. ,tillverkar knifvar
Engström, J. V. ,tillverkar knifvar
Eskilstuna Jernmanufaktur-aktiebolag
Freen, A. G. ,tillverkar knifvar
Gustafsson, A. G. ,tillverkar knifvar
Gustafsson, E. ,tillverkar knifvar
Halling, A. ,tillverkar knifvar
Hedengran & Son, Damaschör, tillverkar knifvar
Heljestrand, Ch., R. V. O. ,tillverkar rakknifvar
Hofstedt, Z. ,tillverkar knifvar
Johansson, A. G. ,tillverkar lås, knifvar m.m.
Jonsson, Nils. ,tillverkar knifvar
Karlsson, P. tillverkar lås och knifvar
Karlsson, V. ,tillverkar knifvar
Korell, Alb. ,tillverkar tänger, knifvar m.m.
Lagerqvist, G. R. ,tillverkar knifvar
Lemberg. J. V. ,tillverkar knifvar
Lindgren, E. A. ,tillverkar knifvar
Lindmark, A. ,tillverkar knifvar
Ljungberg, Nils Johan. ,tillverkar knifvar
Norrström, C. A. ,tillverkar knifvar
Nyzell, F. O. ,tillverkar knifvar
Pettersson, C. E. ,tillverkar knifvar
Pettersson, P. J. ,tillverkar knifvar
Pettersson, C. F. ,tillverkar knifvar
Ryd, C. O. ,tillverkar knifvar
Segerström, E. T. ,Damaschör, tillverkar knifvar och saxar
Svalling & Son. ,tillverkar knifvar
Svalling, Oscar & Co.  ,tillverkar knifvar
Svalling, E.  ,tillverkar knifvar
Söderén, P. V. Kirurgisk instrumentmakare, tillverkar saxar, linierstift, knifvar m. m.
Thydin, E. G. ,tillverkar knifvar
Waernström, A. P. ,tillverkar knifvar och är Bleckslagare
Österberg, F. M. ,tillverkar knifvar m. m.
Andra sysslor som också var vanliga vid denna tid var:
skomakare, hjelpmadam, finstrykerska, renskrifvare, cigarrhandlare, trädsvarfvare, har mjölkhandel, timmerkarl, liksveperska, hyrkusk, har korfhandel, likkistsnickare, garfvare, gör karameller, säljer aflagda kläder, gelbgjutare, håller mat och findrycker, tvättar, sadelmakare, vaktkonstapel i Cellfängelset å Rådhuset, tvättar handskar, håller mat, krukmakaregesäll, stockmakare, ölbryggare, mössmakare, stämmer piano, fläskhandlerska, hjelphustru, bryggaredräng, hästslagtare, hofslagare, dödgräfvare, mjöl- och grynhandlare, undervisar i violspelning, öfverkonstapel.
Hobergare; enligt adresskalendern levde hobergaren ett liv i rännstenen där han stundom finner ett stycke järn vilket han i närmsta smedja förfärdigar till en vacker kniv som strax inbytes mot brännvin på närmsta krog. Foto från Eskilstuna Museum.
Sadelmakare, före 1878. Foto: Amanda Zetherström, Eskilstuna stadmuseum
Konsumbutik i Nyfors, före 1912. Foto: Eskilstuna Museum.
Sveriges och Eskilstunas första brandbil. Bilen är ELDRIVEN!!!. Fotograferad vid leveransen år 1902. (enligt märkning på bildens baksida). En viss Hadar Hallström lär ska ha medverkat till brandbilens utveckling och införskaffande. Foto: Eskilstuna Stadsmuseum.
Skomakare, 1920-tal. Foto: Eskilstuna Stadsmuseum.
Gustav Rydströms manufakturaffär, centrum. År 1896. Foto: Eskilstuna Museum.