C. O. Ryd samt Albert Chorell

Övre kniven är tillverkad av Albert Chorell. Nedre kniven är tillverkad av C. O. Ryd.

Två knivar av typen Elegant herrknif. Albert Chorell var verksam 1876-1888. C. O. Ryd var verksam under en längre tid: 1876-1918. Båda tillverkarna finns upptagna i Bernhard Beskows adresskalender för år 1877. Knivarna kan mycket väl ha tillverkats under 1880-tal, båda har smidda korkskruvar.

⚔️