C. O. Ryd

Carl Otto Ryd (1855-1918) verksam 1876-1918 (hans son drev rörelsen vidare till 1926) är en av de mest kända knivsmederna under Eskilstunaknivarnas glansperiod. Vad kan då sägas om denne fabrikör?

  • Inga nummer på knivarna och ingen priskurant
  • Mängder av olika fickknivar togs fram, de flesta med en hög igenkänningsfaktor för samlare och av mkt hög kvalitet
  • Höll sig till fickknivar- inga dolkar eller tunnknivar
  • Mestadels naturmaterial i skaften
  • Fick mest avsättning på hemmaplan varför Ryds knivar tämligen ofta dyker upp hos svenska samlare
  • Känd för miniatyrknivar samt de små knivarna med fyra korkskruvar.