Carl Wilhelm Dahlberg

Carl Wilhelm Dahlberg, 1839-1920, gick i lära hos fadern F. W. Dahlberg. När Carl Wilhelm Dahlberg år 1864 blev antagen som mästare startade han egen tillverkning. C. W. Dahlberg finns upptagen i Beskows adresskalender för år 1877. Han hade som regel 3-4 anställda och kniven nedan, som får benämnas som en liten verktygskniv,  är representativ för tidig tillverkning i Dahlbergs knivsmedja.

Oxben i skaftet, typiska små streck.

⚔️