Eskilstuna järnvägsstation

Den första järnvägsstationen i Eskilstuna stod färdig 1876. Samma år invigdes järnvägen från Oxelösund-Flen-Eskilstuna till Valskog och Kolbäck i Västmanland – OFWJ. Norra Sörmlands järnväg öppnades år 1895 med Norra och Södra stationerna. Gamla stationshuset på bilderna här revs 1924 för att ge plats för nuvarande stationsbyggnad.