Fickknivar med sax

xxx

Räkna upp på vilka modeller Hallström, Hedengran samt Österberg hade sax.

Från vänster: C. O. Ryd, H. H. nr 122 P, H. H. nr 8 P, C. O. Ryd samt C. V. Österberg.

EKA Modell Sport 12 HB, C. O. Ryd samt Hedengran nr 660 L 12.

Hadar Hallström nr 122 P, med typnr etsat på lilla bladet, saxen nedtill infälld.

C. O. Ryd i ett magnifikt skick. Observera saxens skruv som ha bloneringen kvar.

Hedengrans instrumentknif nr 660 L 12.

 

xx