Priskuranter

Priskuranter var ett sorts prislista som främst riktade sig till järnhandlare och återförsäljare. Det trycktes inte så många priskuranter och ännu färre har bevarats åt eftervärlden. Långt ifrån alla knivtillverkare verkar ha tryckt upp en egen priskurant. I Arne Marmérs bok Knivar från Eskilstuna beskrivs översiktligt priskuranterna från ett femtontal knivtillverkare.
För samlare är det oerhört värdefullt att genom priskuranter skaffa sig en mer heltäckande bild av en knivfabrikörs hela knivsortiment med alla modellers olika varianter.

 

image

 * * * * * * * * *

image

image image image image image image image image

image

image

image image