Tillverkare av dolkar

Sorteringsordning: efternamn
Verksamhetsperioden kan i de fall verksamheten fortgår efter grundarens bortgång sträcka sig över flera generationer.

Erik Anton Berg (1856-1903)
Verksamhetsperiod: 1880-1959 då Bacho tar över företaget

Gustaf Johan Berg (1843-1878)
Verksamhetsperiod: omkring 1863-1891

Fadern, sonen samt sonhustrun sedemera änkan Björk
Johan Erik Björk (1818-1880)
Verksamhetsperiod: 1850-1880
Johan Wilhelm Björk (1854-1894)
Verksamhetsperiod: 1880-1894
Maria Erika Björk
Verksamhetsperiod: 1894-1919

C. G. Blomqvist (1866-1934)
Verksamhetsperiod: 1915-1977

Emil Carlsson (1883-1976)
Verksamhetsperiod: efter 1921-1925

Carl Wahlfrid Dahlgren (1848-1922)
Verksamhetsperiod: 1870-1915

Alfred Konrad Halling (1840-1921)
Verksamhetsperiod: omkring 1870-1921

Levin Hedlund (1823-1899)
Verksamhetsperiod: 1854-1870

Johan Alfred Hellberg (1860-1941)
Verksamhetsperiod: 1891-

Pontus Holmberg (1852-1893)
Verksamhetsperiod: 1876-1960

Johan August Lafqvist (1833-  )
Verksamhetsperiod: 1852-1876

Carl Alfred Norrström (1828-1902)
Verksamhetsperiod: 1852-1889

Sven Axel Palmgren (1847-1897)
Verksamhetsperiod: omrking 1875-1896

Tre generationer Ståhlberg
Ander Ståhlberg (1780-1848)
Lars Fredrik Ståhlberg (1812-1890)
Lambert Fredrik Ståhlberg (1850 –  )
Verksamhetsperiod avseende dolkar: 1836-1915

J E. Wallin
Verksamhetsperiod: före 1890 – efter 1900

Anders Johan Westersson (1847-1901)
Verksamhetsperiod: 1889-1905