Tillverkare av konsttäljknivar – Barrel knives

Sorteringsordning: efternamn
Verksamhetsperioden kan i de fall verksamheten fortgår efter grundarens bortgång sträcka sig över flera generationer.

Länk till Barrel knives pictures

Erik Anton Berg (1856-1903)
Verksamhetsperiod: 1880-1959 då Bacho tar över företaget

M. Blomqvist (1839-1918)
Verksamhetsperiod: 1876-1886

Edgren

Jakob  Walfrid Engström (1840-1880)
Verksamhetsperiod: 1864-1880

Johan Engström
(1846-1915)
Verksamhetsperiod: 1874- 1915

Alfred Konrad Halling (1840-1921)
Verksamhetsperiod: omkring 1870-1921

Pär Hadar Adalbert Hallström
(1853-1928)
Verksamhetsperiod: 1882-1917

Pontus Holmberg (1852-1893)
Verksamhetsperiod: 1876-1960

Jernbolaget 1868 – omkring 1960-tal

Carl Gustaf Larsson (1852-  )
Verksamhetsperiod: före 1890 – 1894

C. J. Lindström

G. A. Nejström

Far och son Segerström
Erik Teodor Segerström (1840-1912)
Verksamhetsperiod: 1864-1912
Carl Gustav Theodor Segerström (1875-  )
Verksamhetsperiod: 1913-1925
Samlad verksamhetsperiod: 1864-1925

Carl August Ström (1869-1937)
Verksamhetsperiod: 1900-1937

Anders Johan Westersson (1847-1901)
Verksamhetsperiod: 1889-1905