Tillverkare av rakknivar

Sorteringsordning: efternamn.
Verksamhetsperioden kan i de fall verksamheten fortgår efter grundarens bortgång sträcka sig över flera generationer.

Det bör ha funnits fler rakknivstillverkare i Eskilstuna.

Erik Anton Berg (1856-1903)
Verksamhetsperiod: 1880-1959 då Bacho tar över företaget

Per Gustaf Bergström (1789-1850)
Verksamhetsperiod: omkring 1818 – omkring 1850

E. A. Carlsson (även E. A. Karlsson)

Carl Wahlfrid Dahlgren (1848-1922)
Verksamhetsperiod: 1870-1915

Johan Engström (1846-1915)
Verksamhetsperiod: 1874- 1915

Eriksson & Björklund

Eriksson & Co

Nils Grönstrand

Erik Gustaf Gustafsson (1848-1902)
Verksamhetsperiod: 1870-1899

Pär Hadar Adalbert Hallström (1853-1928)
Verksamhetsperiod: 1882-1917

Erik Hammarbom (1784 –     )

Donatus Leonard Hedengran (1849-1924)
Verksamhetsperiod: början av 1870-talet – 1899

Fadern och sönerna Heljestrand
Olof Heljestrand (1781-1837)
Nils Fredrik Heljestrand (1808-1868)
Carl Viktor Heljestrand (1816-1861) – gav namn åt rörelsen
Aktiebolaget C. V. Heljestrands samlade verksamhetsperiod: 1808-1980

Johan Alfred Hellberg (1860-1941)

Jernbolaget 1868 – omkring 1960-tal

E. A. Karlsson (även E. A. Carlsson)

G. K. Karlsson

W. Lind

A. Modin

Far och son Neiström
Adolf Edvin Neiström (1878-1960)
Allan Julius Neiström (1903-1986)
Samlad verksamhetsperiod: 1918-1971

Carl Albin Olsson C. A. Olsson (1869-1945)
Omkring 1900 – i början av 1940-talet

Rakknifsfabriken Rademachergatan 42

Peter Skillström verksam 1825-1836

SSA

Stålvaru AB
Verksamhetsperiod: 1946-1954

Frans Walfrid Söderén
(1842-1920)
Verksamhetsperiod: 1871-1949

Fabriks AB. Klas Törnblom
Verksamhetsperiod: 1916-1956

Per Gustaf Winterqvist (1795-1870)
Verksamhetsperiod: 1822-1870

Tre generationer Österberg som alla tre tillverkade rakknivar
Lars Gustaf Österberg (1803-1864)
Carl Viktor Österberg senior (
1830-1875)
Carl Viktor Österberg junior(1861-1949)
Samlad verksamhetsperiod: 1824-1931