Tryckta och otryckta källor

Hedngran uppslag

Marmérs Knivar från Eskilstuna; Hedengrans uppslag med dito instrumentkniv nr 60

 

Buster Berntson och Per Ekman, Skandinaviska korkskruvar, ISBN 91-970081-7-6

Lasse Berg, Gryning över Kalahari, ISBN 978-91-7037-299-5

Bernhard Beskows Manufakturkalender 1876-77

Bernhard Beskows Adresskalender 1877
(på antikvariat kan man finna faksimilupplagan ISBN 91-7120-129-9)

Hasse Ekman, min gode vän, storsamlaren som inte bara lärt mig allt jag kan om knivar utan också bidragit med bilder på knivar, flera så sällsynta att de inte ens en gång finns på något museum.

Det svenska samhället 1720 – 2006, Hedenborg & Kvarnström (sid 31-32)

Eskilskällan den gemensamma webbplatsen för Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer har givit mig tillgång till massor av spännande historiskt material om Eskilstunaknivar.

Eskilstuna stad, Carl Gustafs stad, (Utgiven vid Eskilstuna stads 300-årsjubiléum 1959)

Eskilstuna en svensk industristad med anor, (Utgiven av Eskilstuna Fabriksförening1939)

Tore Jansson, Germanerna – Myten – Historien – Språken, ISBN 978-91-1-303286-3.

Jörgen Lindkvist, Urmakare i Eskilstuna, (Utgiven av Kulturnämnden i Eskilstuna 1979)

Lokalhistoriska sällskapet, Fristadsbor inför rätta, 1987, ISBN 91-970031-6-6

Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen, 1988, ISBN 91 7054 557 X

Arne Marmér, Knivar från Eskilstuna, ISBN 91-630-8176-8.
(Har du svårt att hitta boken har jag en god vän som har några exemplar.)

STF, Mest om järn, ISSN 0283-2976

Svenska industriens män, Källberg och Åströms förlag 1874

Sveriges städer och samhällen, Sörmland. Tryckcentralen i Göteborg AB 1949.

Fredrik Sjöberg, Varför håller man på, ISBN 978-91-0-012680-3

Stig Öquist, stor samlare och kännare på knivar i allmänhet och på Emil Olsson, Hadar Hallström, Knifbolaget och EKA i synnerhet. Stig har inte bara bidragit med bilder på flera verkligt fina knivar han har även kontinuerligt delat med sig av sitt kunnande på området.

Svenska Industriella verk & anläggningar, Törnbloms & Hedengrans Fabriksaktiebolag, 1902

Uppteckning från en intervju med knivsmeden Carl Viktor Österberg, daterad 1940.
Upptecknare: Brynolf Hellner.