Om eskilstunaknivar.se

Sidans syfte är att tjäna som inspirationskälla för den som vill ta hand om gamla Eskilstunaknivar och kanske forska vidare på egen hand. Redaktörens tanke är att ju fler som intresserar sig för Eskilstunaknivar desto fler knivar kan bevaras till eftervärlden.

De bilder som publiceras på eskilstunaknivar.se är antingen mina egna eller så är de publicerade med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, tillstånd för just denna sida. Om du vill använda någon av bilderna är det därför viktigt att du frågar först.

Flertalet bilder på knivar är inlånade för fotografering men självklart så samlar redaktören själv på vissa knivar. Ta gärna kontakt om du har knivar som du vill byta eller sälja.

PS – Navigeringshjälp: sidans huvudkapitel finns alltid lätt åtkomliga i sidhuvudets svarta fält. Man kan även rulla ned en hjälpande ”gardin” från respektive huvudkapitels rubrik. Slutligen finns en sökruta i sidans övre högra hörn, söker du exempelvis en enskild knivsmed kan du skriva hans namn i sökrutan.