Hästskötarkniv med elfenbenskaft – L. G. Österberg

Hästskötarkniv med elfenbenskaft, L. G. Österberg.

Lars Gustaf Österberg (1803-1864) sparade ingen möda när han gjorde denna kniv. Sannolikt bör han har gjort fler exemplar; men knivar som glömms kvar stallfönster blir fort fördärvade av fukt och amoniak. Denna kniv är hur som helst den enda hästskötarkniv som jag sett med Österbergs stämpel på bladen. Men man kan ju alltid hoppas att någon mer sån kniv dyker upp endera året. Sjutton verktyg hade den som ny, några av knivbladen och bladet till bensågen har blivit skadade – men det mesta av kniven är allt jämt, efter ca 170 år, i presentabelt skick. Hovkratsen sitter perfekt inpassad och lossas med ett klick; L. G. Österberg visar att gammal är äldst. Så fort historiska händelser förs på tal har många för vana att framhålla vår egen tids överlägsenhet i alla avseenden. När det gäller tillverkning av knivar skulle jag dock vilja påstå att de gamla mästarna som regel står oöverträffade.

Kniven har tre verktyg för åderlåtning

Till vänster: tre verktyg med hjärtformade blad för åderlåtning.

För att förstå varför man ägnade sig åt åderlåtning måste vi gå tillbaka till de teorier som utvecklats i antikens Grekland och Rom. Antikens förklaring till flertalet sjukdomar grundar sig på läran om de fyra vätskorna. Var och en av kroppsvätskorna antogs alltså ha en kombination av två egenskaper, vilka hänförde sig till temperatur och fuktighetsgrad. Sålunda var den gula gallan varm och torr, den svarta gallan kall och torr, slemmet kallt och fuktigt, blodet varmt och fuktigt. Om den normala proportionen mellan kroppsvätskorna rubbades, uppkom ett patologiskt tillstånd, där någon av de nämnda egenskaperna kom att överväga. Behandlingen var åderlåtning. Denna felaktiga teori skulle dominera läkekonsten i nära två tusen år; först 1858 övergav man definitivt 4-saftsläran. Nu förstod man att sjukdomar beror på missförhållanden i de enskilda cellerna inne i den sjuka kroppens organ, inte på att kroppens vätskor är felaktigt blandade. Åderlåtning av människor och djur hade spelat ut sin roll.

Under hovkratsen finns fyra verktyg

Jag hade förmånen få undersöka kniven innan jag köpte den på en auktion på Tradera. Gissa om jag blev överraskad när jag öppnade hovkratsen. Jag tänkte: ”djävlar i min lilla låda”. Två verktyg som är inbyggda i undersidan av hovkratsen – lossas med hjälp av två ”knappar” på hovkratsen. I ”lådan” under hovkratsen finns två verktyg till – de verkar i det närmaste helt orörda.

Skalpell med skaft av sköldpadd vilken satt instucken i skaftet. Notera ålderdomlig utformning av knivens back samt bladfäste.


⚔️