Tryckplåtar med knivar – från Emil Olssons Fickkniv Fabrik AB

 

Enligt den utmärkta boken ”Mest om järn”, 1989, så har man etsat drakslingor i Eskilstuna allt sedan Fristadens inrättande, 1771. Etsningar gjorda efter konstnären och ståletsaren Karl Hjalmar Norrströms verk höjde kvalitén på stålarbetena från Eskilstuna. Norrström föddes i Eskilstuna 1853 och var son till vad tidningen Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet kallar ”stadens skickligaste damaschör”, alltså en ståletsare. Norrström sände, under sina studier i Paris på 1870-talet, teckningar i gammal nordisk stil till ståletsare i Eskilstuna. Även Bernard August Beskow, 1837-1910, var en känd ståletsare verksam i Eskilstuna. Beskow som bland annat var anställd vid Karl Gustafs Stads Gevärsfakturi i Eskilstuna hade Emil Olsson som elev. Nedan återges ett urval ur de över tusen tryckplåtar som idag finns bevarade vid Eskilstuna stadsmuseum.  Innan ett föremål dateras efter årtalet för en tryckplåt måste man dock beakta att motiven ibland återanvändes i långa tidsserier, ibland togs motiv åter upp ofta med flera årtionden mellan tillfällena. Knivarna kommer från en privat samling.

Modell 3 FSV

Lilla riksvapnet, som bland annat används inom statsförvaltningen, får ibland folk att säga att kniven kommer från polisen – så är dock inte fallet. Lilla riksvapnet innehåller tre kronor på blå botten krönt av en kunglig krona. De tre kronorna tros ha sitt ursprung i en allmäneuropeisk religiös idévärld vilken inneslöt dyrkan av de tre vise männen alternativt heliga tre konungar som skyddshelgon. Nordborna uppges ha vallfärdat till de tre heliga konungars grav i Köln.

image

1945
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

———————————————————–

Modell 17 FSV

Endast ett fåtal knivfabrikörer fick använda stora riksvapnet på sina knivar. Den typiska avbildningen av stora riksvapnet görs som nedan. Stora riksvapnet har varit krönt och haft hjärtsköld, föreställande den regerande dynastins vapen, ända sedan 1440-talet när det tillhörde kung Karl Knutsson Bonde. Plåten nedan är dock av något senare datum – 1947.

image

1947
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

———————————————————

Modell 10 FSE Odd fellow

Två tryckplåtar av glas med sex skollor med Odd Fellow ordens emblem.

image

Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

———————————————————-

Modell 5 FSV Amerikas riksvapen Året var 1929.

1929, Amerikas riksvapen. Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

1929, Amerikas riksvapen.
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

———————————————————

Modell 38 HR ”Funkis” Plåt från 1935.

image

1935
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

——————————————————

Modell 9 F-kulla

Intresset för folkdräkter sammanfaller med nationalromantikens stigande betydelse i Europa under 1800-talet. Under andra halvan av 1800-talet deltog Sverige med folkdräkter på de stora världsutställningarna i Paris 1867, Wien 1873 och Philadelphia 1876. Intresset för folkdräkter var väldigt stort på 1920- och 1930-talen. Knivfabrikörerna var givetvis lyhörda för tidens ideal.

image

Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

image

——————————————————
Modell 14 F-kulla

image

image

image

——————————————————

Modell 12 SNB

De motiv som användes på tryckplåtar avsedda för företagsreklam varierar, vanligtvis användes företagets logotyp i kombination med drakslingor. Nedan reklam för ett känt bilbatteri.

image

1940
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

image

——————————————————–

Model 10 FSE Frim

Svenska frimurare orden, plåten är från 1953.

image

1953
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

image

——————————————————-

Modell 13 FSV

image

Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

——————————————————-

Modell 10 FS Sax

image

1957
Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum.

image

—————————