Krogar

Bernhard Beskow upplyser om att nykterhetsföreningen ”har varit men har upphört”. Inledningsvis tar Bernhard Beskow upp att staden hysa 4 krogar och 24 ölstugor. Kanske kom det under arbetet med adresskalendern till ännu en krog för senare redovisas fem krogar, alla med fantasifulla namn:

  1. Döfva moster
  2. Svältan
  3. Mor på tuppen
  4. Sista styfvern
  5. Hobergskrogen*
    Bernhard ger ett förtydligande vad gäller den sista krogen:

*”Hobergare är en benämning på en menniskoklass i Eskilstuna. Han är oftast en skicklig smed; men har ej håg att arbeta, annat än då inga resurser mer finns att få supa. Det är en försupen smed som ej har mera kläder än han går och står uti, året om. Tvättar sig aldrig och har samma skjorta i månader om och ofta ingen skjorta alls. Om sommaren bor han ute i Guds fria natur i halmdöser och i dikena och på dikesvallarna utom staden. Om vintern bor han på bara jordgolvet i smedjan. Han super hellre än äter. Han lefver af bränvin och dricka. Sedan den nya polislåren kom i ordning 1874 börja hobergarne att allt mer och mer försvinna, ty de får ej visa sig ute, utan att köras till arbete eller på fattigvården.”

                                                           – – –

26 år före adresskalendern år 1851 lämnade stadsläkaren en rapport enligt vilken medelkonsumtionen för mantalsskriven manlig innevånare i staden låg på ca 2 ½ liter brännvin per vecka. Enligt stadsläkaren var det främst på lördag, söndag samt måndag (s.k. frimåndagar) som konsumtionen skedde, tisdag – fredag vigdes för arbete.