Pontus Holmberg blickar västerut

Pontus Holmberg, 1852-1893, kom under början av 1870-talet vandrande på landsvägen till Eskilstuna. Tack vare lyckliga omständigheter inkluderande ett giftermål kunde han år 1879 starta en egen firma där han till en början arbetade ensam; med tiden kunde han anställa ett par arbetare och en lärling. I 14 år drev Pontus verksamheten vidare fram till sin död år 1893 då brodern Fritiof Holmberg, 1860-1911, tog  över firman –  företagsnamnet förblev dock ”Pontus Holmberg”. Tunnknivar skulle bli en riktigt stor artikel för Holmbergs men även många dolkar och jaktknivar lämnade Aktiebolaget. Företaget var livskraftigt under 1900-talets första hälft – för att år 1951 övergå i anrika Heljestrands ägo, tunnknivarna skulle bli kvar i produktion ännu några år för att avvecklas en bit in på 1950-talet. Hela verksamheten avvecklades under början av 1960-talet då merparten av Eskilstunas knivtillverkning inte längre var bärkraftig i en allt mer storskalig internationell konkurens. Man ser ibland Holmbergs knivar såväl i Sverige som på eBay. Modellen nedan tänker jag kan ha en speciell historia. Fritiof Ruben Holmberg, 1893-1952, var över i Amerika 1912-1917. Kanske kom han där i kontakt med de knivar som tillverkades av Webster L. Marble, 1854-1930, så kallade Marbles Knifes ,vilka utöver sin väl tilltagna längd kännetecknas av en bred blodskåra på bladet. Nedan en 28 cm lång kniv som tillverkats i Eskilstuna, den har Pontus stämpel på slidan samt en svag men synlig stämpel som graverats i blodskåran. Det finns gott om fina bilder på Marbles Knifes på nätet sök gärna där och jämför kniven nedan med den amerikanska förebilden!