P. G. Winterqvist, Eskilstuna

image

Eskilstuna stadsmuseums knivpistol (EM 83798).

Per Gustaf Winterqvist (1795-1870)
Verksamhetsperiod: omkring 1822-1870

Per Gustaf Winterqvist, knivsmed, damaschör och ståletsare, var först lärling och sedan gesäll hos Pehr Hjort. Winterqvist öppnade egen verkstad 1822, han hade vid slutet av 1830-talet en gesäll och fem lärlingar knutna till verkstaden. Tillverkningen bestod av penn- och fällknivar samt rakknivar. Det faktum att Winterqvist även var rustmästare vid Gevärsfaktoriet kan säkert ha bidragit till att även knivpistoler kom att ingå i produktionen.

P. G. Winterqvist fick två söner, Carl Gustav (1820-74) och Per Viktor (1822-93), som båda blev utmärkta knivsmeder.

image

Winterqvist gjorde även rakknivar.
Eskilstuna stadsmuseums rakkniv
(EM 4939).

Vikt: 1,67 hg.

Längd: 100 mm med infällda blad.

Bestyckning: stort blad, korkskruv, litet borr. Pistolen laddas med en patron.

image

Eskilstuna stadsmuseums knivpistol
(EM 83798).

image

Eskilstuna stadsmuseums knivpistol
(EM 83798).

image

Eskilstuna stadsmuseums knivpistol
(EM 83798).

image