Smidda skruvar från Eskilstuna

Överst: Norenjus
De två nedre: Ryd

Gamla föremål kan vittna om mycket. Korkskruvar var ursprungligen mest i bruk i de högre stånden. Under 1800-talets senare del, i takt med knoppflaskans segertåg, spred sig bruket snabbt i de breda folklagren. Det var dock som om korkskruven inte helt kunde undgå sin förnäma bakgrund. De smidda skruvarna utformades till en början som små konstverk. Variationsrikedomen var mycket stor; varför var och en som hade råd kunde finna ”don efter person”. Underhand fick de smidda skruvarna samsas med korkskruvar av en modell som mer liknade virad tråd – men det är en senare historia.

Övre: Ryd Nedre: Hedengran

Övre: Hedengran samt Andersson Nedre: Ryd

Övre: Ryd Mitten: Hedengran nr 33 Nederst: Hedengran nr 13

Övre: Carlsson samt Swalling Nedre: Ryd

C. O. Ryd

⚔️