Sliphus

Det strömmande vatten som en gång legat bakom lokaliseringen av Eskilstuna gav  fortfarande kraft till tre sliphus som ägdes av staden och hyrdes ut till fabrikörer enl. nedan:

  1. Ett sliphus tillhörigt staden ligger nära slussen, bakom faktoriets stockmakareverkstad, arrenderas af Öberg & C:i. Drifkraften utgöres af ett underfallshjul om 19 hkrt. och en ångmaskin om 8 hkrt. En ånghammare om ½ cent. ångtryck med härdugn, flamugn, slipverk m.m. finnes i gården 242. Verkmästare: Alfr. Aronsson. 80 arbetare. Tillverkning: Filar af alla slag, efter engelsk modell, raspar m.m.
  2. Invid symaskinsfabriken ligger ännu ett sliphus tillhörigt staden, hyres af fabrikör F. Stenman. Drifkraften utgöres af en 10 hkrt. underfallsvattenhjul. Byggnaden har tvenne våningar och innehåller smedja, sliphus och mekanisk verkstad. Här och i verkstaden uti gården 255 sysselsättas 50 a 60 arbetare. Tillverkning: Lås:  patentdörrlås, instickts- kammar- och portlås af alla n:r och storlekar, magasins- kontors- kassahvalfs- deuxbattanslås och riglar; låd- och skåplås, dörrklinkor, flera sorter, m. fl. Äfven utföras beställningar å alla sorters möbel- och byggnadssmide.
  3. En tvåvånings smedja och sliphus, invid den Munktellska verkstaden, eges af staden och uthyres. Drifkraften utgöres af ett underfallshjul om 10 hkrt.