Slottet som försvann

image

Från utställningen: ”Slottet som försvann” Eskilstuna stadsmuseum.

Det händer att man får se en kniv med en etsning av ett slott på ena sidan och texten ESKILSTUNA på andra sidan. Har själv en liggande, tyvärr inte i ett skick så att den platsar för publicering. Har därför undrat vilket slott som är förebild för etsningarna (som kan se lite olika ut). Ja med texten Eskilstuna på knivens andra sida bör det ju röra sig om ett slott i Eskilstuna, men det finns ju inget…

Nej idag finns inget slott i Eskilstuna men mellan 1620 och 1680 så kunde man se hur det pampiga slottet reste sig invid Eskilstunaån. Slottet var byggt i två våningar och hade en fyrkantig plan med 80 meter långa längor. Den sydliga fasaden var prydd av två torn med lökkupoler. Slottet fick ett hastigt slut då det i december 1680 eldhärjades bortom all räddning. Snart nog efter branden kunde man se hur oxkärror transporterade bort tegel från ruinerna för att användas som byggnadsmaterial vid uppförandet av Stockholms slott. Under 1800-talets sista årtionden och vid tiden runt sekelskiftet fördes en livlig diskussion om att skydda de lämningar som fortfarande fanns kvar efter slottet. Min teori är att dessa diskussioner gav inspiration till de etsningar av slott vi idag kan se på en och annan fickkniv.

image

Från utställningen: ”Slottet som försvann” Eskilstuna stadsmuseum.

image

Från utställningen: ”Slottet som försvann” Eskilstuna stadsmuseum.

image

Från utställningen: ”Slottet som försvann” Eskilstuna stadsmuseum.