Stämplar

Stämplar på fickknivar och pennknivar har uppgift om tillverkare men ej om tillverkningsår. Det finns ändå en del information utöver tillverkarnamn för den som lärt sig tolka stämplarna. Även det som inte står kan ge information; avsaknaden av ”ESKILSTUNA” kan vara ett tecken på en tidig kniv, likaså bör ”SWEDEN” ha tillkommit först i och med att exporten tar fart på allvar. De riktigt gamla knivarna kan ha ett par bokstäver inslagna längs utmed bladet, mest för att det var tekniskt sett enklast att göra så. Rätt mycket knivar kom att sakna stämpel, s.k. faderslösa knivar; det kan ha rört sig om gesällernas extraarbete som de fick lov att sälja på egen hand eller via gårdsfarihandlare, möjligen kan även skatteskäl ha bidragit till stämpellösa knivar.

Riktigt gamla knivar kan ha ett krönt E, ett E för Eskilstuna och en krona som visar på tillverkarens anslutning till aktuellt skrå. 1846 års fabriks- och hantverksordning ger näringsfrihet åt alla näringsidkare i riket och då bör också bruket av krönt E ha börjat avvecklas.

Per August Fernström (född 1831).

Kniv med krönt E, stämplad av Olof Heljestrand (1781-1837). Eskilstuna Stadsmuseum. Foto:Torbjörn Eriksson.

Efter 1846 fanns som regel ingen anledning att skriva mer än efternamnet i stämpeln – ännu hade inte exporten av knivar tagit fart.

Lars Gustaf Österberg (1803-1864).

Lars August Norenius / Norenjus (1821 – 1883).

Ofta har riktigt tidiga fickknivar stämpeln placerat längs utmed bladet, enligt nedan.

Carl Wilhelm Dahlberg (1839-1920).

När yrket och företaget gick i arv fanns anledning att anpassa stämpeln efter det. Läs mer om nedanstående knivar här.

Lars Gustaf Österberg, 1803-1864 samt hans sonson Carl Viktor Österberg, 1861-1949.

Som regel är det sparsamt förekommande med symboler. Två tillverkare har dock oberoende av varandra en uppåtgående sol. E. G. Olsson samt Hedengran.

Donatus Leonard Hedengran (1849-1924). Även Anders Karlsson använde dessa skolor i aluminium.

En riktigt stor knivfabrikör, som Hadar Hallström, blev igenkänd blott genom initialerna.

Modell 122 P. Pär Hadar Adalbert Hallström (1853-1928).

Denna lilla modell 122 P hade endast blad och sax samt nagelfil på kanten av fjädern. Ont om utrymme således; Hallström etsar in typnr på bladet.

Emil Olsson, med vacker bågstämpel och sin egna stjärna, kom att tillverka mycket för export då var såväl ”ESKILSTUNA” som ”SWEDEN” viktiga uppgifter i stämpeln.

Emil Olsson (1872-1928). Verksamhetsperiod: 1896-1967.

C. O. Ryd som hade många modeller sålde nog det mesta på hemmamarknaden i vart fall ansåg fabrikören att SWEDEN aldrig behövdes i stämpeln.

Carl Otto Ryd (1855-1918).

En åldersmarkör är olika tecken likt nedan, ingen stämpel utan körnslag.

Lars August Norenius / Norenjus (1821 – 1883).

Länk till stämpelregister. Länken leder till en annan hemsida.