Fernströms stämpel

Fernström är inte ett namn som brukar dyka upp på Eskilstunaknivar. Det fanns en Per August Fernström född 1831; han ska enligt registren ha varit verksam som knivsmed, men så värst mycket mer vet man inte om honom. Det skulle kunna vara han som gjort denna kniv – låt oss i så fall anta att Fernström var en smula konservativ när det kom till stämpling av kniven. Riktigt gamla knivar kan ha ett krönt E, ett E för Eskilstuna och en krona som visar på tillverkarens anslutning till aktuellt skrå. Ett exempel på en knivsmed som använde krönt E är Olof Heljestrand (1781-1837), vilket stämmer med att Olof Heljestrand var verksam före 1846 års fabriks- och hantverksordning; vilken gav näringsfrihet åt alla näringsidkare i riket och då bör också bruket av krönt E ha börjat avvecklas. Fernströms kniv, nedan, är av en typ som inte bör ha dykt upp förrän tjugo år efter skråväsendets upplösning.

Hur som helst en vacker kniv med hornskaft och en osedvanligt lång smidd korkskruv.

⚔️