Knivlagen – förtydligande från HD

Kan en kniv i handväskan vara straffbart?

Sällan refereras väl på denna plats till händelser i nutiden såvida det inte rör sig om Knivveckan i Ludvika. Nu görs dock ett undantag angående ett domstolsutslag som togs upp i medierna under februari 2016. En 26-årig kvinna, i Stockholm, ertappades av ordningsmakten med en fickkniv i sin handväska. Hon åtalades för brott mot Knivlagen: friades först i tingsrätten, fälldes i hovrätten för att till slut frias i högsta domstolen. Högsta domstolen räknar upp typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat:

  • I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t. ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.

Läs mer här.