Frans Magnus Österberg

Frans Magnus Österberg, 1834-1886, kom redan i unga år i lära hos flera namnkunniga knivsmeder (Heljestrand, Lundqvist, Winterqvist) innan han år 1860 startade eget. Han var verksam i 26 år; fram till sin bortgång vid 52 års ålder. Man kan inte säga att det direkt vimlar av knivar med stämpeln F. M. Österberg – kanske kommer det sig av att verksamheten bedrevs i en förhållandevis blygsam omfattning. Man får även beakta att vid denna tid gjordes det mesta för hand och med ålderdomliga metoder, kvalitet gick som regel före kvantitet. År 1864 hade han en gesäll och en lärling till sin hjälp; år 1876 fanns fem arbetare i F. M. Österbergs knivsmedja. Enligt Arne Marmérs efterforskningar tillverkade man fick- pennknivar samt intrument- och jaktknivar. De knivar jag sett håller mycket hög klass.

F. M. Österberg – etsad fruktkniv
F. M. Österberg – pennkniv med elfenbensskaft. Kniven blad och fjädrar ligger direkt innanför elfenbensskaftet, utan mässingsskollor – så gjorde man ibland om man var riktigt säker på hand vid nitningen.

F. M. Österberg var kusin till Carl Viktor Österberg senior. Kanske var det förklaringen till att C. V. Österberg junior, som vid faderns frånfälle blott var fjorton år, fick gå i lära hos faderns kusin. Det var av allt att döma en utmärkt skola då C. V. Österberg kom att tillverka många riktigt fina knivar – men det får bli mer om det i en annan artikel.

Länkar
Tillverkning av knivar
Hästskötarkniv med elfenbenskaft