Pärlemor, mässing och smidda skruvar

Två snarlika knivar här av Ryd och Hedengran. Hedengrans nr 39.
C. O. Ryd numrerade aldrig sina knivar men tog gärna ut svängarna.
Detta är inget undantag: Ryds kniv visar hela skruven även i infällt läge, Hedengran nöjer sig med att skära ut ett tumgrepp i den dyra biten av pärlemor. Troligen var kniven för svår och kostsam att tillverka för att den skulle kunna säljas i större omfattning.

Nedan Ryds kniv invid en kniv av Albert Chorell.