Bengall

Familjen Cadman kom ursprungligen från Derbyshire och bosatte 
sig i byn Eckington, söder om Sheffield. Luke Cadman (1727-1788) flyttade till Sheffield 1740 och blev lärling i bestickbranschen. Han blev en friman i Cutlers' Company of Hallamshire 1748 och beviljades varumärket "BENGALL". (En annan gren av familjen fick varumärket "SENEGALL"). Två av Cadmans söner följde efter honom in i verksamheten. Familjen Cadmans verksamhet låg på olika adresser i Sheffield under åren. I början av 1870-talet tog Thomas Radley Cadman (1833-1917) över företaget. År 1933 hade företaget diversifierat sig till tillverkning av rakhyvlar och fickknivar. T.R.Cadman & Sons, Ltd. upphörde med sin handel 1965.

Företaget fortsatte in på 1900-talet även om marknaden för säkerhet och elektriska rakhyvlar satte dem under ökande ekonomisk press. Under hela efterkrigstiden fortsatte de en stark internationell handel. De exporterade 80-90 % av sina produkter till Australien, Japan, Indien och Polen. Under andra världskriget försåg de Royal Navy med 250 000 rakhyvlar.