For Sale Razors dec 2021

Lite rakknivar som underhand kommer ut på Tradera.