Hästskötarkniv med hornskaft Hedengran & Son

Hedengran & Son var på sin tid en högt ansedd och under flera år även omfångsrik knivtillverkare. Ett plus för nutida samlare är att Hedengran & Son numrerade sina knivar med typnummer – allt mycket prydligt förtecknat i priskuranter. Någon hästskötarkniv finns emellertid inte upptagen i bolagets priskuranter; varför man på goda grunder får anta att hästskötar’n aldrig kom i reguljär produktion. Kniven på bilden är stämplad med bolagets stämpel men saknar typnummer.

Donatus Leonard Hedengran 1849-1925. Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum. Donatus var den son som omnämns i bolagsnamnet. Donatus ansvarade för bolaget under storhetsåren då tillverknigen sköt i höjden inte minst tack vare omfattande export av knivar.
Hästskötarkniv med skaft av horn.

Gradnypa instucken i skaftet.
Hovkratsen nederst på väg att fällas ut.

⚔️