John Dahlgren den sista Wirasmeden

På nätet finns en fascinerande skrift ”De sista värjorna från Wira Bruk” skriven av Lars Edberg. Edberg är mycket väl förtrogen med Wira Bruks historia samt John Dahlgrens tillverkning av värjor. Med Lars Edbergs skrift som främsta källa tar jag mig här friheten att kort återge något av de omständigheter som ledde fram till John Dahlgrens tillverkning av värjor och dolkar.

Dolk av John Dahlgren Wira Bruk, Roslagen

John Dahlgren, 1866-1948, var enligt Edberg den sist verksamme smeden vid Wira Bruk. Som smed var hans levebröd främst tillverkning av liar och andra jordbruksredskap. Emellertid upptog den gode Dahlgren år 1916 genom inspiration av en viss pastor Ernst Ålander i ytterst liten och hantverksmässig skala tillverkningen av värjor. Syftet med tillverkningen var att i allt väsentligt återge 1685 års manskapsvärja för infanteriet så som de en gång sett ut när de i tusental lämnade Wira Bruk. Pastor Ernst Ålander lär ska ha hyst ett mycket stort intresse för militär historia och Edberg har av sin faster hört att pastor Ålander ska ha hyrt en stuga i Wira där han med handen om en Karolinervärjas fäste lär ska marscherat fram och åter allt medan han högt deklamerade Tegers Karl XII:

Kung Karl, den unge hjälte,
Han stod i rök och damm.
Han drog sitt svärd från bälte
Och bröt i striden fram.

Ca en halvmil från Wira fann Dahlgren den värja som han utgick från. Efter en tids studier och experimenterande var en småskalig tillverkning igång. De två första värjorna som Dahlgren tillverkade köpte Pastor Ålander.

John Dahlgren, 1866-1948.

John Dahlgren var mycket noggrann och tillverkade under 32 år, 1916-1947, 76 värjor. Det kan man med säkerhet säga då Dahlgren förde bok över tillverkningen av värjor samt vilka köparna var. Dolkarna, likt den på bilden, vet man mindre om. När man har ett genuint intresse för knivar är det såklart omöjligt att inte en liten stund uppehålla sig vid Dahlgrens stämpel.
År 1927 kom namnstämpeln J. A. D i bruk. Den stämpel som Dahlgren använde som sin Wirastämpel har släktskap med Karolinertidens stämplar men med avrundade ytterkanter istället för spetsiga. Värjorna kan ha upp till fyra stämplar:

  1. ”Prydnadstämpeln”
  2. Bruksnamnet Wira
  3. Dahlgrens namnstämpel J. A. D
  4. Tillverkningsår.

När Dahlgren år 1948 kände att slutet närmade sig lät han en affärsbekant kasta stämpeln i sjön på det att den ej skulle falla i orätta händer.

Nedan några bilder på en karolisk manskapsvärja