Knappologi i De lycksaliges ö

Knappar: Svenska armén, 1916, vackert ordnade.

En härlig samling knappar: Svenska armén, 1916. När man samlar väcks onekligen lusten att ordna, indela, kategorisera eller typologisera. Redaktören säger kör på bara och tänker att Strindberg ler från sin himmel, när han ser våra ansträngningar. Gubben hade ju humor och undrar om han själv inte var anställd vid KB på 1870-talet så att hålla lite ordning på volymerna var nog inte främmande för den gode August.

De lycksaliges ö (1884) driver August Strindberg hejdlöst med dåtidens arkeologiska forskning; i vilken enligt Strindberg typologiserandet gått till överdrift. Några svenskar mestadels bestående av brottslingar, hämtade från ankarsmedjor, fängelser och tukthus, på väg mot kolonin Nya Sverige i Nordamerika lider skeppsbrott och hamnar på en ö där de bygger upp ett nytt samhälle, till stora delar liknande det Sverige de lämnat.
”Men som de sysslolösa hade svårt att göra ingenting, uppfunno de varjehanda knåp, mer eller mindre idiotiskt. En tog sig för att samla knappar, en annan samlade kottar av gran, tall och en; en tredje skaffade sig ett stipendium för att resa ut i världen…………

Den som samlat knappar hade fått ihop en förfärlig samling. Som han icke visste var han slutligen skulle bevara dem, erhöll han ur statskassan medel att bygga ett hus för samlingens inrymmande. Här satte han sig att ordna knapparne………..

På två år hade han utarbetat det och det var ett underbart jätteverk, ty under dess klasser kunde alla världens knappar inordnas. Systemet hade följande utseende:

KNAPPAR

Zink    Koppar   Tenn   Järn   Ben   Trä

Med hål:  -      -     -     -    -

1:a klass: Med 1 hål         o.s.v.
2:a klass: Med 2 hål
3:e klass: Med 3 hål
4:e klass: Med 4 hål

Utan hål:

1:a klass: Utan 1 hål         o.s.v.
2:a klass: Utan 2 hål
3:e klass: Utan 3 hål
4:e klass: Utan 4 hål

Med öglor:
 a) runda öglor            o.s.v.
  æ) räfflade
  ß) oräfflade
 b) ovala ögglor
  æ) räfflade
   1) korträfflade
   2) långräfflade
  ß) oräfflade
   1) vakant
   2) vakant

Knappologi, ett system för att sortera knappar enligt De lycksaliges ö av August Strindberg Runeberg org. (public domain).