Körnslag

Om vissa knivar i samlingen har ”mystiska tecken” som punkter, streck, T och L i olika lutningar så rör det sig om körnslag; en riktig åldersmarkör. Syftet med dessa tecken var att ge delarna till en och samma kniv en egen märkning för just den kniven. Dessa märken slogs in, lika på knivens alla blad, i samband med att tillverkarens firmamärke stämplades. Även skollornas insida märktes upp på detta sätt. Knivens olika delar hade genom hopfilning fogats samman, efter detta moment skulle kniven plockas isär för att bladen sedan skulle härdas. Körnslagen var till för att inte blanda ihop bladen i onödan. Efter härdningen, riktning och slipning skulle ju kniven sättas ihop igen. Följaktligen kunde en knivsmed ha ”en trillion” olika mystiska tecken.

Behovet av märkning med körnslag upphörde efterhand som tillverkningen blev mer standardiserad, men även riktigt tidiga knivar kan sakna körnslag då knivsmeden helt enkelt höll ordning på bladen på annat sett; exempelvis genom mycket korta serier i tillverkningen. Knivarna som här får illustrera användandet av körnslag kommer från Norenius, C. V. Österberg och C. O. Ryd.

 

image

image image