Krönt E

Samlar man knivar från Eskilstuna kanske inte stämplar med krönt E haglar in varje vecka. Orsaken är att stämpeln med krönt E tjänat ut sin tid i samband med skråväsendets avskaffande 1846. Ja egentligen var ju inte det krönta E: et skråväsendets stämpel utan snarare motsatsen. När Eskilstuna fristad grundades 1771 växte mängder av små verkstäder upp utan att behöva underkasta sig skråväsendets granskning och utan tullavgifter. För att likväl säkerställa kvalitén infördes märkning för godkända varor, ett E med en krona ovanpå.

Jag hade vid ett av mina besök vid Eskilstuna biblioteks forskarrum turen att träffa på en uppteckning från en intervju med Carl Viktor Österberg (1861-1949). Intervjun som upptecknades av Brynolf Hellner skedde år 1940, då C. V. Österberg var 79 år. C.V. Österberg hade då ett långt liv som knivsmed/knivfabrikör av tredje generationen bakom sig. I äldre tider bodde lärpojkar och gesäller hos mästarna där de hade maten. Vanligen bodde alla i verkstadskammaren. Detta var det dock slut på då Österberg började. Arbetarna kallades dock alltjämt för gesäller, vandrade icke men tog sig fridagar och gick och söp.
Lärkontrakten löpte på fem á sex år. Vanligen funnes ett par tre pojkar på verkstaden. Pojkarna bar vatten och ved till köket och fick blåsa bälgen och slägga åt gesällerna då stålet skulle sträckas. En pojke som vågade lägga ned släggan fick stryk, dock icke mästarsonen, som ej heller behövde gå i ärenden åt gesällerna. I 1787 års Kungörelse samt reglemente för Fristadsinrättningen i Eskilstuna beskrivs att ”Mästaren må med skälig husaga näpsa Lärling, då han thet förtienar”. Gesäll-livet upphörde i början av 1900-talet.


cco