L. A. Norenjus

Det fanns en knivsmed som förfärdigade de allra största fickknivarna; så stora att de mer var ämnade för en verktygslåda än för byxfickan. Det var Lars August Norenjus, 1821-1883, som under 1850-talet drev egen tillverkning specialicerad på verkligt stora instrumentknivar med upp till 14 olika verktyg; knivar med en outfälld längd av 135 – 150 mm och med en vikt på ca.370 upp till över 400 gram. Norenjus, som gått i lära hos L. G. Österberg, arbetade helt ensam med sina stora instrumentknivar. Vad kanske inte så många vet är att Norenjus också tillverkat en stickert åt Svenska Flottan. En annan smed från Eskilstuna Gustaf Johan Berg, 1843-1878, tillverkade baljan i mässing.Lars August Norenjus liv var kantat av dryckenskap och alls ingen solskensvandring och han förekommer i domstolsprotokoll. Sannolikt var det svårt att få ekonomi i tillverkningen av så stora knivar där Norenjus också som ensam tillverkare nog inte kunde räkna med att ta delar från underentreprenörer. Tillverkningen drevs i liten skala för att helt upphöra när Norenjus år 1859 flyttade från Eskilstuna.