Lars August Norenjus

Det fanns en knivsmed som förfärdigade riktigt stora knivar; så stora att de mer var ämnade för en verktygslåda än för byxfickan. Det var Lars August Norenjus, 1821-1883, som under 1850-talet drev egen tillverkning specialicerad på verkligt stora instrumentknivar med upp till 14 olika verktyg; knivar med en outfälld längd av 135 – 150 mm och med en vikt på ca.370 upp till över 400 gram. Norenjus, som gått i lära hos L. G. Österberg, arbetade helt ensam med sina stora instrumentknivar. Sannolikt var det svårt att få ekonomi i tillverkningen av så stora knivar där Norenjus också som ensam tillverkare nog inte kunde räkna med att ta delar från underentreprenörer. Tillverkningen drevs i liten skala för att helt upphöra när Norenjus år 1859 flyttade från Eskilstuna.

Norenjus tillverkade även blankvapen såsom denna stickert.