Original eller fixat

Jag var en tid väldigt intresserad av gamla hus och hur de borde underhållas. Läste då berättelsen om en familj som förälskade sig i ett hus i förfall, köpte det och började renovera av pur iver bytte de ut först det det ena sen det andra. Inget rum lämnades orört. Efter en tid märkte de att det hus de ursprungligen förälskat sig inte längre fanns kvar. Enligt en grekisk saga ”Thesusskeppet med vilket kung Theseus och Atens ungdomar återkom från Kreta kom att bevars år efter år genom att man kontinuerligt bytte ut ankommet virke. Till slut fanns inte så mycket som en tändsticka kvar från det skepp som Theseus seglat.” Var det då fortfarande Theseus skepp?

Tankvärt när man finner objekt i behov av omsorg. Putsa kan man göra när som helst men den ursprungliga patina som skänkt föremålet karaktär går aldrig att återställa.