Smidda skruvar från Eskilstuna

Överst: Norenjus
De två nedre: Ryd

Gamla föremål kan vittna om mycket. Korkskruvar var ursprungligen mest i bruk i de högre stånden. Under 1800-talets senare del, i takt med knoppflaskans segertåg, spred sig bruket snabbt i de breda folklagren. Det var dock som om korkskruven inte helt kunde undgå sin förnäma bakgrund. De smidda skruvarna utformades till en början som små konstverk. Det fanns också rullade korkskruvar mycket tidigt, kanske till och med innan smidda korkskruvar kom i bruk. Variationsrikedomen var mycket stor; varför var och en som hade råd kunde finna ”don efter person”. Underhand som åren gick fick de smidda skruvarna alltmer vika tillbaka i konkurrens med de rullade korkskruvarna – men det är en senare historia.

Övre: Ryd Nedre: Hedengran
Övre: Hedengran samt Andersson Nedre: Ryd
Övre: Ryd Mitten: Hedengran nr 33 Nederst: Hedengran nr 13
Övre: Carlsson samt Swalling Nedre: Ryd
C. O. Ryd

⚔️