SSA – Svenska Stålsmides AB

Svenska Stålsmides AB var tillverkare av knivar i Eskilstuna under några år, men gick sedan antagligen i konkurs 1922. SSA tycks ha tagit över Fabriksaktiebolaget Johan Engströms verksamhet under nytt namn, sannolikt 1918.
Verksamheten bedrevs fortsatt i Engströms f.d. fabrik på Köpmangatan i Eskilstuna under några år, företaget tycks därefter ha gått i konkurs redan 1922.

Huruvida denna tång tillverkats av SSA eller ingått i verktygsuppsättningen kan man fundera över.