Sveriges industri – dess stormän och befrämjare

Project Runeberg som ägnar sig åt att skanna in och ladda upp böcker vars upphovsrätt har gått ut har varit igång allt sedan 1992. Bland annat finns Sveriges insdustri- dess stormän och befrämjare med. Några länkar:

E. A. Berg – bild

E. A. Berg – text

Johan Engström – bild

Johan Engatröm – text

Hadar Hallström – bild

Hadar Hallström – text

Hedengran & Son – bild

Hedengran & Son – text

PS Även i Stockholm gjordes eggverktyg; se nedan om Stille som hade viss verksamhet i E-tuna. Stille tillverkade kirurgiska instrument och rakknivar. Vad inte många vet är att han i liten omfattning även tillverkade dolkar, redaktören har en liten pennkniv med Stilles stämpel.

Albert Stille – bild

Albert Stille – text

Stille AB: s webbplats

Stille i Riksarkivet

⚔️