Symboler i stämplar från Eskilstuna

I Solingen hade som regel knivsmederna mycket uttrycksfulla stämplar.  Utöver text fanns ett bildspråk med symboler föreställande bland annat djur, svärd och människor. Men även om knivsmederna i Eskilstuna mestadels nöjde sig med bokstäver i sina stämplar så finns flera stämplar från Eskilstuna där symboler letat sig in. Nedan finns några, men långt ifrån alla symboler. Ej att förväxla med körnslag. Som regel fanns även text, ofta i en båge över symbolen, nedan återges dock endast symboler. Bilderna nedan är autentiska från knivar ur samlingar, linjer kan vara nötta och skavda, säkert var symbolerna skarpare när de lämnade smedjan för första gången. Men som hjälp vid identifiering kan det nog funka, det kanske just så här som man nu ser stämplar på gamla knivar. Somliga smeder använde flitigt sin symbol andra använde den endast under en tid. Några symboler är snarlika men rena ”stölder” av symboler förekom ej, däremot saknade flertalet knivmodeller varumärkesskydd – så knivmodeller kopierades flitigt.

Krönt E från skråtiden som upphörde 1846
Stålvaru AB. Verksamhetsperiod: 1946-1954. Oftast ser man denna stämpel utan någon mer text. Stålvaru kände nog att varumärket, med hästskon, var väl inarbetat.
Hedengran & Son. Samlad verksamhetsperiod: 1833-1916. Symbolen användes sparsamt.
Severin Molin. Verksamhetsperiod: 1937-1966.
Emil Olsson använde alltid stjärnan. Verksamhetsperiod: 1896-1967.
Eskilstuna Metallindustri. Symbolen står för Gösta Pihl. Verksamhetsperiod: 1954-1972.
C. V. Österberg Senior. Bladrosetten användes 1864-1875.
J. A. Eilitz. Stämpeln användes sparsamt. Verksamhetsperiod: 1876-1895, emigrerade därefter till Amerika. ÄVEN  J. W. Lennberg (1834-1913) Verksamhetsperiod: 1860-1905 har använt denna symbol i sin bågformade stämpel.

 

Hjalmar Ohlsson Den yttre cirkeln ska gå helt runt och bilda ett O. Kanske är lite av cirkeln bortnött, kanske träffade inte stämpeln klockrent när den slogs in.
E. G. Olsson. Flitigt använd på Olssons 25: or. Verksamhetsperiod: 1892-1946.
Mr Edward Zinn såg till att få denna elefant på varor som han beställde. Grossist från New York som beställde tunnknivar från Johan Engström samt flera svenska knivtillverkare.
Klas Törnblom som gjorde både rakknivar och fickknivar. Verksamhetsperiod: 1916-1956.

Törnblom och Hedengran hade ett omfattande samarbete innan Törnblom tog över. Bli därför inte förvånad om du ser symbolen på en Hedengransk kniv.

Fridolf Walter. Verksamhetsperiod: 1850-1884.
Anders Johan Jonsson. ”Glasögon-Jonsson” hade en av de mer fantasifulla symbolerna. Verksamhetsperiod: 1889-1904.
Adolf Andersson, verksamhetsperiod:1891-1936, skrev ofta sin stämpel som ”A.A.A.” efter 1907 eller ”A.A.” Men om man ser denna ”propeller” ja då bör det stå ”Ad. Andersson” i en bågformad stämpel över propellern. Mindre vanligt, men man ser såna knivar ibland. De bör nog ses som en tidig produktion.

Eskilstuna jernmanufaktur, senare Jernbolaget, grundades som företag 1868. När det kommer till knivar var Jernbolaget främst grossist och gjorde beställningar från olika tillverkare/underentreprenörer. Jernbolagets symbol var Ankaret med E och krona. Jernbolaget var en så stor grossist att underentreprenörernas namn inte synliggjordes. Dock brukade knivsmeden Anders Johan Westersson diskret slå in ”AJW” på de tunnknivar han levererade till Jernbolaget.